Strona główna
Galeria Kontakt Ogłoszenia
Historia Ziemia
Wyszukaj na stronie

Rząśnik
Leżąca na terenie Puszczy Białej gmina Rząśnik zajmuje 167 kilometrów kw. pow. Jej największym atutem jest położenie. Malownicza dolina Narwi przyciąga na odpoczynek mieszkańców większych miast. Lubiel, Rogóźno i Wólka Lubielska przez miejscowych nazywane są „zieloną Warszawą”.
Gminę Rząśnik zamieszkuje 6.975 osób w 28 sołectwach. Aż 2.800 hektarów obszaru gminy zajmują łąki i bagna Pulwy. Gmina Rząśnik może pochwalić się najlepszą i największą siecią dróg w powiecie wyszkowskim, dobrze rozwinięta jest również sieć telefoniczna i kanalizacyjna. To doskonała baza dla drobnej przedsiębiorczości. Trudno jednak mówić o przemyśle na terenie gminy. Największym zakładem, jest firma „Komplet” s. j. Teresy i Stanisława Bednarczyków w Lubielu Nowym. Firma zajmuje się produkcją i rozlewem win.
Centrum gminy stanowi Rząśnik, w którym mieszka ponad 1.600 osób (2001r.) Życie Rząśnika koncentruje się wokół trzech ulic: Wyszkowskiej, Jesionowej i Kopernika.
Nazwa Rząśnik wskazuje na najdawniejsze cechy terenu. Pochodzi od rośliny wodnej zwanej rzęsą, która pojawia się na bagnach i wodach stojących. Może być pokarmem dla ptactwa wodnego i domowego.
Gdy w XIII wieku na terenie Puszczy Białej powstawały pierwsze miejscowości, Rząśnik jeszcze nie istniał. Historycy przypuszczają, że wówczas był to teren bardzo niebezpieczny, dlatego nie lokowano tam osad. Sytuacja uległa zmianie w wieku XV, gdy rozpoczęto lokację na prawie niemieckim. W tym czasie oprócz Rząśnika powstały również Ochudno, Porządzie i Dąbrowa. Pierwsze wzmianki o tych miejscowościach pochodzą z 1499r.
Kolejne powstania i wojny odcisnęły swoje piętno również na Rząśniku i okolicznych miejscowościach. Podczas powstania listopadowego (1830 - 1831) w Rząśniku zmarł głównodowodzący wojskami carskimi Iwan Dybicz.
W czasie powstania styczniowego (1863 - 1864) na terenie Puszczy Białej stoczono ponad 20 bitew i potyczek. Chłopi z Rząśnika, Porządzia, Dąbrowy i Ochudna walczyli pod wodzą Karola Frycze. 23 maja 1863r. zostali wytropieni i osaczeni przez wroga, zginął ich dowódca. W lipcu tegoż roku Rząśnik i Porządzie były świadkami jednej z największych klęsk powstańców, którymi dowodzili Jakub Jasiński i Konstanty Ramotowski. Zginęło wówczas 87 powstańców, 36 zostało rannych, a 35 trafiło do niewoli.
Szczególnie mocno miejscowości dzisiejszej gminy Rząśnik ucierpiały podczas I wojny światowej. Wycofujące się wojska rosyjskie spaliły wówczas Rząśnik, Komorowo, Dąbrowę, Ochódno, Porządzie i Wólkę Przekory.
Kilku lub kilkunastu mieszkańców zginęło podczas tzw. wojny domowej po 1944r. Na terenie Rząśnika działały grupy Jana Kmiołka „Wira” i Stanisława Kowalczyka. Jedni uważają ich za przywódców bandytów, inni za bohaterów narodowych.
Równie ważny dla gminy jest Lubiel Nowy, gdzie znajdują się: ośrodek zdrowia, parafia, poczta.
Leżącą w dolinie Narwi gminę Rząśnik upodobali sobie działkowicze z Warszawy. Nad samą wodą wykupiono już wszystkie tereny. Miejscowościami wczasowymi stały się: Lubiel Nowy, Rogóźno i Wólka Wojciechówek. Narew, choć jest rzeką niespokojną, przyciąga amatorów kąpieli i rybołówstwa.
Dziś coraz większym powodzeniem cieszą się działki na terenie zalesionym, zwłaszcza w Porządziu, Ochudnie, Plewicy i w Ostrówku.
W zwierzynę obfituje Bagno Pulwy. Atrakcją, a jednocześnie największym utrapieniem tych terenów, są bobry. Zagnieździły się w pobliżu kanału zambskiego odwadniającego bagna. Bobry znajdują się pod ochroną, jednak okoliczni mieszkańcy „szukają na nie sposobu”. Bobry, zanieczyszczając kanał, wywołują znaczne szkody. Pulwy upodobały sobie także bociany.

Więcej o gminie Rząśnik można przeczytać w przedniku "Po Ziemi Wyszkowskiej" wydanym przez Wydawnictwo Edytor.

strony www Warszawa